CAREER JOBs

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel:064-508-3555, 061-562-5500

ช่างปั๊มออโต้ (ขาด / นูน / เค)

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

• เพศ:ชาย/หญิง

• อายุ: 22-40 ปี

• วุฒิการศึกษา:ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ช่างปั๊มไดคัท (ป้อนมือ)

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

• เพศ:ชาย/หญิง

• อายุ: 18-35 ปี

• วุฒิการศึกษา:ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ช่างปั๊มเค (ป้อนมือ)

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

• เพศ:ชาย/หญิง

• อายุ: 18-35 ปี

• วุฒิการศึกษา:ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ช่างผสมสี

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

• เพศ:ชาย/หญิง

• อายุ: 22-40 ปี

• วุฒิการศึกษา:ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

พนักงาน QC งานสำเร็จ

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ QC งานพิมพ์หน้าแท่นพิมพ์

• เพศ:ชาย/หญิง

• อายุ: 18-35 ปี

• วุฒิการศึกษา:ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

• หมายเหตุ:หากมีประสบการณ์ QC งานพิมพ์ประเภทบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงาน QC หน้าแท่นพิมพ์

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ QC งานพิมพ์หน้าแท่นพิมพ์

• เพศ:ชาย/หญิง

• อายุ: 22-40 ปี

• วุฒิการศึกษา:ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

• หมายเหตุ:หากมีประสบการณ์ QC งานพิมพ์ประเภทบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ