บริษัทฯตั้งอยู่ที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เริ่มกิจการเมื่อปี2530เริ่มรับผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์จนถึงปัจจุบัน

ABOUT US

35 ปี แห่งความมุ่งมั่น พัฒนา บริการด้วยใจ

บริษัท ไฟว์ แอนด์ โฟร์ พริ้นติ้ง จำกัด เริ่มกิจการเมื่อปี 2530 โดยคุณ ธงชัย ธรวงศ์ธวัช ผู้ซึ่งมีประสบการณ์โรงพิมพ์ มากว่า 35ปี ด้วยการบริการที่ประทับใจ ทำให้ได้รับความ ไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี บริษัทฯจึงมีความชำนาญ งานพิมพ์กระดาษเป็นพิเศษ
ในปี พ.ศ.2540 บริษัทฯได้ย้ายโรงพิมพ์จากย่านพัฒนาการ มาตั้งโรงงานแห่งใหม่ บนถนนลำลูกกา โดยบริษัทฯ มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง - ถึงปัจจุบัน เราจึงพร้อมบริการทุกๆด้าน เช่น ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ งานพิมพ์ระบบออฟเซตทุกรูปแบบทั้งก่อนและหลัง ฯลฯ
5&4printing asian packaging award excellence award 2018
5&4printing Thai print award 2017

ลูกค้าของเรา